Mindre intensiv indsats jobnet

Mindre intensiv indsats

Mindre intensiv indsats betyder, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktiv jobsøgende. Det betyder fx, at du ikke er forpligtet til at …

Er du nyuddannet, og er der mindre end 6 uger til, du starter i job, går på barsel eller læser videre? Så kan du muligvis blive omfattet af en såkaldt ”mindre intensiv indsats”, hvis du melder dig ledig.

Mindre intensiv indsats

Hvis der er mindre end 6 uger til du skal afmeldes som ledig, kan du fritages for aktiv jobsøgning. Det kaldes også mindre intensiv indsats. Læs på HK.dk.

Mindre intensiv indsats betyder, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktiv jobsøgende. Det betyder fx, at du ikke er forpligtet til at deltage i samtaler med a-kassen og jobcentret eller søge job.

Mindre intensiv indsats – Om fritagelse for aktiv jobsøgning – HK

Mindre intensiv indsats – Om fritagelse for aktiv jobsøgning – HK

Mindre intensiv indsats … Når du får nyt job efter have modtaget dagpenge i en periode, skal du normalt fortsætte med at søge 2 job om ugen helt frem til, du …

Hvis der er mindre end 6 uger til du skal afmeldes som ledig, kan du fritages for aktiv jobsøgning. Det kaldes også mindre intensiv indsats. Læs på HK.dk

Hvad betyder mindre intensiv indsats? | CA a-kasse

Reglerne om en mindre intensiv indsats ved ledighed. Hvis du er ledig og inden for de næste 6 uger skal starte på fuldtidsarbejde, i fleksjob, gå på barsel, …

Reglerne om en mindre intensiv indsats ved ledighed

… skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk fra din første arbejdsdag . … at du er omfattet af ”På vej i job” (også kaldet mindre intensiv indsats).

Hvis du inden for de næste 6 uger skal starte i arbejde på fuld tid, går på barsel mv., kan du muligvis aftale med Jobcenteret, at du ikke skal møde personligt til samtaler.

Du har fået job | Akademikernes A-kasse

Mindre intensiv indsats – lov om en aktiv beskæftigelsesindsats … at oplysningerne, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende.

Når du har fået nyt job og skrevet under på en ansættelseskontrakt, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk fra din første arbejdsdag .

Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets …

Retsinformation

Formålet er, at koordinere indsatsen. … Er der mindre end 14 dage til feriens start, skal du kontakte din rådgiver i. Jobhuset.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Dagpengemodtager – Jobnet

I nogle situationer er du som ledig omfattet af en mindre intensiv indsats. Det betyder, at du bliver fritaget for visse aktiviteter og forpligtelser i …

Fritagelse for aktiv jobsøgning – Dansk Metal

Fritagelse for aktiv jobsøgning

jobnet og dermed ikke har bekræftet, at pågældende er arbejdssøgende, … Reglerne om en mindre intensiv indsats fremgår af kapitel 7 a (§ 21 f) i lov om en …

Har du udsigt til fuldtidsjob, kan du blive fritaget for at skulle deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud. Nye regler fra 1. januar 2020.

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed – NET

Keywords: mindre intensiv indsats jobnet