Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsejerskabsform, hvor en enkelt person ejer og driver virksomheden. Denne struktur er kendt for at minimere risikoen og byrden, der er forbundet med mere komplekse virksomhedsformer som aktieselskaber eller anpartsselskaber. Det mest markante kendetegn ved en enkeltmandsvirksomhed er, at ejeren personligt bærer ansvaret for virksomhedens forpligtelser og gæld, hvilket resulterer i en reduceret risiko.

 

Der er meget få krav forbundet med driften af en enkeltmandsvirksomhed. I modsætning til f.eks. et anpartsselskab, er der ikke tvungen årsregnskab og du er heller ikke underlagt krav om at offentliggøre dit årsregnskab. Bemærk at der dog kun kan være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed. Der er i modsætning til flere andre selskabsformer ingen krav til startkapital i en enkeltmandsvirksomhed. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på, at du hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld og andre forpligtelser.

 

Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed?

 • Opstarten kræver ingen startkapital.
 • Virksomheden kan kun have én ejer.
 • Du har frihed til at ansætte medarbejdere, hvis du ønsker det.
 • Der er særlige skattemæssige muligheder til rådighed.
 • Personlig hæftelse gælder, hvilket betyder, at du hæfter med dine personlige aktiver.
 • Momsregistrering bliver først påkrævet, når din omsætning når 50.000 kroner inden for en sammenhængende 12-måneders periode.

 

Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder repræsenterer en fantastisk mulighed for dem, der ønsker at forfølge deres passioner og opnå uafhængighed. Det er vigtigt at tage dig tid til grundigt at overveje fordele og ulemper, før du beslutter dig for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Med den rette planlægning, vedholdenhed og eventuelt professionel rådgivning kan du opbygge en succesfuld enkeltmandsvirksomhed, der opfylder dine mål. Vær opmærksom på, at vejen til succes som selvstændig iværksætter kan være udfordrende, men belønningen ved at følge din passion og skabe din egen virksomhed er uvurderlig.

Her er en række fordele ved en enkeltmandsvirksomhed:

 • Formindsket risiko: Enkeltmandsvirksomheder tilbyder en lavere grad af finansiel risiko for ejeren. Da ejeren har personlig kontrol over virksomheden, kan man træffe beslutninger for at minimere gæld og risikoen for tab.
 • Simpel opstart: At etablere en enkeltmandsvirksomhed kræver minimal administration og papirarbejde i forhold til mere komplekse virksomhedsstrukturer som aktieselskaber eller anpartsselskaber.
 • Intet Krav om selvskabskapital: Oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed kræver ikke indskydelse af selvskabskapital, hvilket er et betydeligt økonomisk incitament for iværksættere. Dette gør det lettere at starte en virksomhed med begrænsede finansielle ressourcer.
 • Simpelt administrativt: Enkeltmandsvirksomheder har mindre administrativt arbejde i forhold til mere komplekse virksomhedsstrukturer. Der er ingen krav om årsrapporter eller generalforsamlinger, hvilket reducerer den administrative byrde.
 • Direkte indkomst: Alle indtægter fra virksomheden går direkte til ejeren. Der er ingen aktionærer eller partnere, der skal have del i overskuddet.

Her er en række ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed:

 •  Ubegrænset personlig hæftelse: Din personlige formue, inklusive opsparinger, bil, bolig og arveindtægter, kan kræves af virksomhedens kreditorer.
 • Ægtefælles hæftelse: Ved skattegæld hæfter din ægtefælle, hvis konen ejer boligen og du driver en enkeltmandsvirksomhed (gælder for skattegæld opstået under ægteskabet).
 • Beskatning ved ophør: Beskatning ved ophør kan være kompleks, da hele opsparingen beskattes. Skattefri virksomhedsomdannelse kan udsætte beskatningen.
 • Én ejer: Enkeltmandsvirksomheder tillader kun én ejer. For flere ejere, overvej alternative selskabsformer som “samejet” eller “Interessentskabet.”
 • Omkostninger ved omdannelse: Ændring af virksomhedsformen senere, f.eks. til anpartsselskaber, kan være omkostningstungt.

Sådan stifter du en enkeltmandsvirksomhed

Billigselskab har hjulpet over 7000 iværksættere med oprettelse af deres virksomhed. Med et skarpt fokus på effektivitet, konkurrencedygtige priser og brugervenlighed har Billigselskab skabt en platform, der giver iværksættere mulighed for at omsætte deres forretningsvisioner til virkelighed, uden at skulle igennem en besværlig, dyr og tidskrævende proces. Nedenfor ses en slavisk gennemgang af processen for stiftelse af enkeltmandsvirksomhed gennem billigselskab.

 

 1. Udfyld vores formular.
 2. Modtag aftalebrev til underskrift på mail.
 3. Underskriv sikkert med dit MitID.
 4. Returner dokumentet automatisk.
 5. Vi sørger for oprettelsen hos Erhvervsstyrelsen.
 6. Modtag CVR-nummer og dokumenter på mail, senest inden for 24 timer.

Hvis du har en passion, en idé eller en færdighed, du drømmer om at omsætte til virkelighed, hvorfor så ikke tage det første skridt mod at blive din egen chef? Enkeltmandsvirksomheder tilbyder dig muligheden for at forfølge dine drømme om selvstændighed og succes. Start din enkeltmandsvirksomhed i dag, og begynd rejsen mod at opnå dine mål. Husk, at nøglen til succes ligger i omhyggelig planlægning, vedholdenhed og en passion for det, du gør.